Het is waarschijnlijk niet aan uw aandacht ontsnapt, dat aandelenmarkten wereldwijd fors onder druk zijn komen te staan in de eerste weken van januari. Economische-, valuta- en aandelenonrust uit China en dieptepunten in bepaalde grondstofprijzen (vooral olie) zorgden voor een slecht begin van het jaar voor beleggers.

Ostrica zet in de aandelenfondsen beschermingsstrategieën in om te voorkomen, dat aandelenbeleggingen onbeperkt mee dalen met de markt. Deze bescherming wordt opgevoerd wanneer ons systeem aangeeft dat dit nodig is. (lees ook ons blog over onze beschermingsstrategie). Wij zijn er van overtuigd dat onze actieve aanpak en gestructureerde beschermingsstrategie de komende jaren een meerwaarde voor de Ostrica portefeuilles oplevert ten opzichte van meer passieve strategieën.

Macro-economische ontwikkelingen

Onzekerheid en pessimisme domineerden de afgelopen maanden het nieuws op de financiële markten. De vraag is of de feitelijke economische toestand het recente gedrag van beleggers rechtvaardigt. Ondanks alle paniek, bevestigen de cijfers die naar buiten komen over de economie of banken en bedrijven niet dat er een volgende financiële crisis aankomt. De wereldwijde economische groeiverwachtingen zijn niet spectaculair, maar van een op handen zijnde recessie is voorlopig geen sprake.

Verenigde Statenunitedstates1

Van de ontwikkelde economieën presteren de Verenigde Staten het beste. Consumenten-bestedingen en de huizenmarkt doen het goed. De economische groei is redelijk, de inflatie is positief en de werkeloosheid daalt nog steeds. Dat alles rechtvaardigt dat de Fed recent, voor h
et eerst in 9 jaar, recent de rente heeft verhoogd. Dat zij na alle onrust op financiële markten voorzichtige uitspraken doet over mogelijke vervolgstappen, vinden wij ook te begrijpen. Economische globalisering heeft tot gevolg, dat problemen in andere regio’s ook de Verenigde Staten kunnen raken. Krapper monetair beleid van de Verengde Staten kan kapitaalstromen op gan
g brengen die ontwrichtend werken in andere (economisch zwakkere) regio’s.

europeEurozone

In de Eurozone kampen wij met een inflatie tussen de 0% en 0,5% , terwijl de ECB een inflatie beoogt van 2,0% gemiddeld per jaar. De lage inflatie is voor een deel te wijten aan de ontwikkeling van grondstofprijzen, maar is tegelijkertijd een afspiegeling van de zwakke economische groei en hoge werkeloosheid in de Eurozone. Vooralsnog leiden de goedkope Euro ten opzichte van de dollar en de lage olieprijzen niet tot de verwachte economische boost. Daarom heeft Mario Draghi, voorzitter van de ECB, het afgelopen kwartaal het stimuleringspakket verder uitgebreid.

emergingmarketsOpkomende markten

De jaarlijkse economische groei in China is met 6,5% tot 7,0% in absolute termen nog relatief hoog. Het probleem is alleen dat de groei de afgelopen jaren steeds verder afzwakt. Daarbij heeft het Chinese bedrijfsleven hoge schulden en kende de economie de afgelopen maanden een kapitaaluitstroom. Dit had een negatief effect op de Chinese valuta en op de omringende landen. Ook in China speelt de centrale bank een belangrijke rol om voor stabiliteit te zorgen. De centrale bank heeft veel geld uitgegeven om de Chinese valuta te beschermen vo or devaluatie. Andere belangrijke opkomende landen zoals Brazilië, Rusland en India laten economisch een gemengd beeld zien. De politieke instabiliteit in Brazilië, de handelsembargo’s die nog steeds gelden voor Rusland en de lage olieprijs maken het voor deze landen bijna onmogelijk om de economie te laten groeien. India laat een solide groei van meer dan 7,5% per jaar zien en is een lichtpuntje in de wereldeconomie.

valutaValuta

Het verschil in monetair beleid van de Fed en de ECB heeft impact op de koersverhouding van de Euro en de Dollar. De appreciatie van de Dollar ten opzichte van de Euro in de afgelopen twee jaar is voornamelijk hier aan toe te schrijven. Het laatste kwartaal herstelde de Euro ten opzichte van de Dollar zich weer enigszins.

In de onderstaande grafiek (links) ziet u de ontwikkeling van de 2 jaar staatsobligatierente van de Verenigde Staten versus Duitsland. De 2-jarige rente is relatief kort en daarmee gevoelig voor het rentebeleid van centrale banken. In 2014 begonnen de rentes van de Verenigde Staten en Duitsland uit elkaar te lopen. Dit was de voornaamste reden van de ontwikkelingen op de valutamarkt. Onderstaande grafiek (rechts) laat dit zien. Onverwachte beslissingen van centrale banken hebben een sterk effect op valutaontwikkelingen.

graph1

Ontwikkeling 2jaar staatsobligatie rente.
Bron: Ostrica, Bloomber.

graph2

Ontwikkeling euro-dollar.
Bron: Ostrica, Bloomberg

Omdat de impact van de ontwikkeling van de Dollar ten opzichte van de Euro groot kan zijn in de portefeuilles, heeft Ostrica hier veel onderzoek naar gedaan en een strategie doorgevoerd om hier actief beleid op te voeren. Dit zal de beleggingen in obligaties en aandelen in de toekomst nog stabieler maken. Daarnaast zal de strategie het rendement optimaliseren.

Onze visie en beleid per vermogenscategorie

Obligaties

Resultaten eerste kwartaal 2016 Rendement
Ostrica Europese staatsobligaties 2,6%
Ostrica Europese bedrijfsobligaties 1,3%
Ostrica Amerikaanse staatsobligaties 1,9%
Ostrica Amerikaanse bedrijfsobligaties 2,2%
Ostrica inflatie obligaties 0,7%

Brutoresultaten investment grade obligaties.
Bron: Ostrica

Beleggingen in hoogwaardige obligaties lieten positieve rendementen zien. Beleggers zijn bereid tegen steeds lagere rentes in staatsobligaties te beleggen, daarmee de koersen van obligaties stuwend. Bedrijfsobligaties hadden het, door oplopende risico’s, lastig aan het begin dit jaar, maar medio februari trad herstel op. In Europa werd aan dit herstel extra kracht bijgezet door de aangekondigde maatregelen van de ECB.

De ECB verraste vriend en vijand met haar aankondiging om haar opkoopprogramma uit te breiden naar € 80 miljard per maand, voor het opkopen van bedrijfsobligaties. Een verhoging van € 20 miljard. Details zijn nog niet bekendgemaakt, maar verwacht wordt, dat de eerste bedrijfsobligaties in mei of juni worden aangekocht. Volgens Mario Draghi, voorzitter van de ECB, zorgt dit voor goedkopere financieringen voor bedrijven, die willen investeren in nieuwe projecten, hetgeen goed is voor de economie. De markt voor Europese bedrijfsobligaties reageerde positief op deze uitspraken.

De relatief kleine markt voor Europese bedrijfsobligaties krijgt er met de toetreding van de ECB een grote koper bij, waardoor het voor beleggers lastiger wordt om op de secundaire markt obligaties aan te kopen. De actie van de ECB kan dus ten koste gaan van de liquiditeit. Wij anticiperen op deze ontwikkeling, door voor de selectie van obligaties meer op de primaire markt in te schrijven. Hier worden nieuwe obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, die nog niet toegankelijk zijn voor de ECB.

Alternatieve strategieën

Resultaten eerste kwartaal 2016 Rendement
Ostrica hoogrentende bedrijfsobligaties 1,7%
Ostrica Emerging market obligaties 2,0%

Brutoresultaten alternatieve strategieën.
Bron: Ostrica

De hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende landen deden het, ondanks een slecht begin in januari, goed het afgelopen kwartaal. Ostrica heeft een voorzichtige positionering in beide categorieën ten opzichte van de benchmark. Dat betekent dat wij in neergaande markten minder verliezen en daardoor minder rendement nodig hebben in positieve markten om de markt op de lange duur te verslaan. In de onderstaande grafiek ziet u hoe dat in de praktijk werkt. Zoals u kunt zien daalt de portefeuille (oranje lijn) veel minder hard in januari en februari. Uiteindelijk behalen wij een vergelijkbaar rendement als de benchmark, maar met een veel stabieler verloop.

graph3

Ostrica hoogrentende bedrijfsobligaties versus benchmark.
Bron: Bloomberg, Ostrica.

Aandelen

Resultaten eerste kwartaal 2016 Rendement
Ostrica Aandelen ontwikkelde markten -1,1%
Ostrica Aandelen opkomende markten 6,6%

Brutoresultaten aandelen.
Bron: Ostrica

Voor aandelen was januari 2016 één van de slechtste januari maanden ooit. Aandelen uit ontwikkelde markten noteerden halverwege januari een verlies van -10% en in februari zelfs een verlies van -15%. Voor aandelen uit opkomende markten gold een maximale neergang van -13,4%. Als een krach van deze omvang optreedt, raakt dat vrijwel iedereen die in aandelen belegt.

De geschiedenis leert ons, dat beleggen in aandelen op de lange duur gemiddeld hoge rendementen biedt, maar dat daar hoge risico’s tegenover staan. Je kunt stellen dat risico inherent is aan beleggen in aandelen. Als kwantitatieve beleggers leggen wij ons daar niet bij neer en wij hebben afgelopen jaar daarom een strategie ontwikkeld en een infrastructuur opgezet om sneller in te kunnen grijpen als zich een zeer negatief scenario voor aandelen voltrekt. In de onderstaande grafiek treft u de backtest aan van deze strategie ten opzichte van de benchmark. De strategie dekt tijdig het aandelenrisico af in zeer negatieve marktscenario’s zoals in 2002 en 2008 en beperkt daardoor de verliezen.

graph4

Backtest beschermingsstrategie Ostrica op aandelen versus de benchmark over de periode 2000 tot 2015. Bron: Ostrica, Bloomberg.

Onze beschermingsstrategie heeft in het afgelopen kwartaal goed gewerkt. In de categorie aandelen ontwikkelde markten namen wij bijna 70% van het neerwaartse risico weg. In de categorie aandelen uit opkomende markten namen wij 40% van het risico weg. Doordat wij ook voor een groot deel hebben weten te profiteren van het herstel in de tweede helft van het kwartaal was de outperformance in het afgelopen kwartaal 3,9% voor aandelen ontwikkelde markten, respectievelijk 5,1% voor aandelen opkomende markten.

Heeft u vragen over onze performance, ons beleggingsbeleid of anderszins, neemt u dan gerust contact met ons op via email, chat of telefoon.

Geplaatst door Ostrica

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s