Het tweede kwartaal herstelden de beurzen, na een zeer turbulent eerste kwartaal, aanvankelijk goed. Het venijn zat hem echter in de staart. Het raadgevend referendum van de Britten, eind juni, hield de gemoederen flink bezig. De onzekerheid die het onverwachte Brexit met zich meebracht was de dagen na het referendum goed zichtbaar op aandelen- en valutamarkten.

brexit

Op korte termijn waren de effecten door de onzekerheid van een Brexit vooral zichtbaar op aandelen- en valutamarkten. Op 24 juni, de dag dat het resultaat van het referendum bekend werd, sloot de FTSE 250 index -7,2% en de Britse pond met een verlies van -5,6% ten opzichte van de euro. Andere Europese aandelenmarkten daalden eveneens, maar minder extreem. Doordat de dollar fors sterker werd ten opzichte van de euro, werden aandelenbeleggingen in de Verenigde Staten nauwelijks geraakt. De meeste obligatiebeleggingen behaalden mooie koerswinsten als gevolg van rentedalingen. Naar het einde van het kwartaal is de instaprente op Duitse staatsobligaties met een 10-jarige looptijd zelfs negatief geworden.

Door de maatregelen van Ostrica voorafgaand aan het referendum en onze beschermingsstrategie in de fondsen viel de schade voor de Ostrica portefeuilles alleszins mee. Defensieve profielen, zelfs die met een bescheiden aandelenbelang noteerden zelfs een plus op de vrijdag na de Brexit. Aandelenmarkten herstelden zich bovendien snel, waardoor voor de meeste beleggers de pijn van de Brexit vooralsnog meevalt.

Macro-economische ontwikkelingen

Na de Brexit uitslag waren het vooral aandelen van banken die heftige koersdalingen ondervonden. De aandelen van de Italiaanse banken presteerden het slechtst. Er bestaat veel onzekerheid over de gezondheid van een aantal grote Italiaanse banken. Bijna 20% van alle uitstaande leningen op balansen bij deze instellingen zijn zogenoemde ‘non-performing loans’ (NPLs). NPLs zijn leningen waarvan de lener de betalingsverplichtingen niet (meer) nakomt. Sinds 2008 is het percentage NPLs van de totale uitstaande schulden in Italië van 6% toegenomen tot een percentage van 18% (zie grafiek). Dat is fors hoger dan het gemiddelde in het Eurogebied (5,7%). Italiaanse banken werden na 2008 geroemd om hun defensieve karakter. Voorafgaand aan 2008 waren ze voorzichtiger in het opkopen van ondoorzichtige en (achteraf) zeer risicovolle sub-prime hypotheken, waardoor de storm in 2008 grotendeels aan hen voorbij ging. Echter, door jaren van matige groei in Italië zijn steeds meer leningen van eerder gezonde midden- en kleinbedrijven verslechterd, waardoor de banken nu alsnog in de problemen lijken te komen.

graph1_q22016

NPLs Eurogebied en per land percentage van het totaal aan bankleningen.
Bron: Ostrica, data.worldbank.org.

Het probleem van non-performing loans is drieledig:

  1. het tast de winstgevendheid van banken aan,
  2. de bank wordt risicovoller door de lagere kwaliteit van de balans en
  3. banken gaan daardoor minder uitlenen.

Hierdoor komen gezonde bedrijven moeilijker aan een financiering en wordt de bank een minder efficiënte transmitter van monetair beleid van centrale banken. De slechte leningen bij banken zijn niet alleen een probleem voor de banken, maar ook voor de rest van de economie in Italië doordat de stimuleringsmaatregelen van centrale banken niet direct of volledig voor verbeterde liquiditeit van het financiële systeem leiden. In Europa is afgesproken dat de belastingbetaler niet meer mag opdraaien voor het verlies, indien een systeembank (‘too big to fail’) in de problemen komt. Gedurende 2008-2009 zijn veel gerenommeerde banken met behulp van belastinggelden ondersteund door de overheid (voorbeelden zijn Bank of America, Citigroup, JP Morgan, HSBC, ING, Fortis, SNS, ABN Amro). Hierdoor werden de banken gered en daarmee het gehele financiële systeem overeind gehouden. Het overeind houden van banken met belastinggeld wordt ook wel een bail-out genoemd. Vaak werd dit geld terugbetaald in de vorm van een lening of aandelen, maar niet altijd zagen de overheden alle ‘investeringen’ volledig terug. Vooral in Europa hebben de bail-outs de belastingbetaler per saldo geld gekost, waardoor de roep voor een bail-in steeds luider werd. Een bail-in houdt in dat eerst de aandeelhouders, obligatiehouders en rekeninghouders (boven het niveau van het depositogarantiestelsel) meebetalen aan het redden van een bank in problemen, zodat de belastingbetaler buiten schot blijft.

Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk wordt de invloed van de strenge Duitsers sterker, waardoor de kans klein wordt dat de zwakke Italiaanse banken alsnog kunnen opteren voor een bail-out. Voor beleggers, obligatiehouders en depositohouders bij deze banken impliceert dit een hoger risico, waardoor men deze financiële activa minder vertrouwt en daarmee lager waardeert. Het probleem is dat wanneer beleggers en spaarders uit angst kapitaal onttrekken aan de banken, een zichzelf versterkend negatief effect kan ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Ostrica is zeer terughoudend met beleggingen in bankaandelen en –obligaties. Recent hebben wij in onze aandelenportefeuilles de weging naar banken en financiële instellingen verlaagd van 21% naar 17%. Daarbij hebben wij eerder dit jaar extra voorwaarden gesteld aan de banken in onze portefeuille. Banken die voor hun omzet te afhankelijk zijn van slechts één land, hebben een te hoog risico en passen niet in onze portefeuilles.

Onze visie en beleid

Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank waarin de bank naast staatsobligaties, ook obligaties van bedrijven opkoopt is in volle gang. Omdat de ECB niet kritisch is op de kwaliteit van de papieren dalen de rentes van de brede markt. Er is mede daardoor nog geen einde gekomen aan de dalende trend van de kapitaalmarktrente. Wij gaan naarmate de rente lager wordt onze beleggingen voorzichtiger positioneren door de looptijd te verkorten. Zo behouden wij de koerswinsten die obligatiebeleggers de afgelopen jaren hebben behaald. Wij kiezen hier bewust voor omdat wij het belangrijker vinden u voor de neerwaartse risico’s van een eventuele rentestijging te beschermen. Wij handhaven de beschermingsstrategie in de aandelenfondsen, omdat deze ervoor zorgt dat het risico van de portefeuilles laag blijft.

Samenvatting

Onze visie Actie
Vermogenscategorieën
Wij verwachten dat de volatiliteit op aandelenmarkten hoog blijft
Wij bouwen het aandelenbelang in de beleggingsprofielen iets af tot neutraal
Vermogenscategorie: Obligaties
Wij achten de kans op rentestijgingen groter dan verdere rentedalingen
In alle obligatie categorieën gaan wij de looptijden van de obligaties sterk verkorten
Vermogenscategorie: Alternatieve strategieën
De rente en het potentiële rendement op hoogrentende obligaties zijn interessant
Wij houden onze overwogen positie in global high yield obligaties aan
Vermogenscategorie: Aandelen
Wij denken dat de meeste waarde te vinden is in aandelen met een lage waardering, een hoge winstgroei en hoge dividenduitkeringen
Wij houden de overweging in deze aandelen voorlopig aan

Wij verwachten dat financiële markten de komende tijd beweeglijk blijven en dat pieken en dalen elkaar afwisselen. Maar ook in dergelijke marktscenario’s is wel degelijk vermogensopbouw mogelijk. Wij zijn er van overtuigd dat onze actieve aanpak en gestructureerde beschermingsstrategieën de komende jaren een meerwaarde voor Ostrica portefeuilles opleveren ten opzichte van meer passieve beleggingsstrategieën en sparen.

Wilt u meer informatie over onze beschermingsstrategie, neemt u dan gerust contact met ons op per email, telefonisch of via onze chat.

Geplaatst door Ostrica

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s