Per 1 januari 2017 wijzigen de belastingtarieven voor spaargeld en ander vermogen zoals beleggingen in box 3. Kleine spaarders gaan er iets op vooruit, mensen met veel vermogen gaan meer betalen.

graphblog11

Historische ontwikkeling spaarrente sinds 1991. Dit is een bewerking van CBS gegevens. Bron: CBS Statline

De belasting die u betaalt over uw spaargeld, beleggingen en ander vermogen is al jaren omstreden. Uw vermogen boven de vrijstelling wordt belast in box 3. Hierbij wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4%.

Sinds 2001, het jaar dat het boxenbelastingstelsel is geïntroduceerd, is de rente op een spaarrekening echter amper boven de 3% uitgekomen. Sterker nog, de spaarrente daalt al jaren achtereen. De roep om een aanpassing van de vermogensbelasting is dan ook groot. Het nieuwe stelsel moet beter aansluiten op de huidige lage rente.

 


Wat verandert er

Vanaf 2017 wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 volgens een progressief stelsel berekend. Er zijn dan 3 vermogensschijven, op basis van een tweedeling tussen een fictief rendement van 1,63% en 5,5%. Aan de fictieve rendementen wordt per vermogensschijf een ander gewicht meegegeven.

In de nieuwe regeling gaat de belastingdienst er van uit dat iemand met een hoger vermogen meer rendement behaalt dan een kleine spaarder, omdat het aandeel beleggingen naar verwachting groter is. Vanaf een totaal vermogen van circa 450.000 euro voor fiscale partners of ca. 220.000 euro per persoon valt de vermogensrendementsheffing in het nieuwe stelsel hoger uit. Onder die grens blijft de heffing gelijk of wordt iets lager.

Het heffingsvrij vermogen, het deel waarover u bent vrijgesteld van belasting, wordt iets verhoogd naar € 25.000 per persoon. Van de waarde van het box 3 vermogen mogen eventuele schulden worden afgetrokken (let op: dit geldt niet voor hypothecaire geldleningen. Deze worden namelijk al verrekend in box 1).

Vanaf 2017 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,5%
1 Tot en met € 75.000 67 % 33 %
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21 % 79 %
3 Vanaf € 975.001 0 % 100 %

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017. Bron Belastingdienst.

Wij geven hieronder twee voorbeelden van een box 3 berekening, waarin de drie verschillende schijven aan bod komen.

Voorbeeld 1: de kleine spaarder/belegger

Jan heeft 31.000 euro vermogen, 20.000 spaargeld en 11.000 euro is belegd. Daarmee komt zijn totale vermogen 6.000 euro boven de vrijstelling van 25.000 euro uit.

Schijf % laag fictief tarief Rekenrendement 1,63% % hoog fictief tarief Rekenrendement 5,5%
1 67% € 4.020 33% € 1.980
2 21% 0 79% 0
3 0% 0 100% 0
grondslag € 4.020 * 1,63% € 1.980 * 5,5%
grondslag € 65,52 € 108,90
Vermogensrendementsheffing 30% * (€ 65,52 + € 108,90) = € 52,33

In dit voorbeeld betaalt Jan € 52,33 vermogensrendementsheffing; een gemiddeld fictief rendement van 2,9% in de eerste schijf. Dat is omgerekend 0,9% over zijn vermogen, en daarmee minder dan de huidige 1,2%. Zodoende is de kleine spaarder in dit stelsel dus voordeliger uit.

 


 

Voorbeeld 2: de grote spaarder/belegger

Esmee en Paul zijn fiscale partners en hebben samen een vermogen van 520.000 euro. 270.000 euro is belegd, 150.000 euro zit in hun vakantiehuis en 100.000 euro staat op een spaarrekening. Na aftrek van de vrijstelling van 50.000 euro (2x 25.000) blijft 470.000 euro belast vermogen over. Bij een standaard verdeling van het vermogen tussen fiscale partners van 50/50 bedraagt de vermogensrendementsheffing per persoon:

Schijf % laag fictief tarief Rekenrendement 1,63% % hoog fictief tarief Rekenrendement 5,5%
1 67% € 50.250 33% € 24.750
2 21% € 33.600 79% € 126.400
3 0% 0 100%
grondslag € 83.850 * 1,63% € 151.150 * 5,5%
grondslag € 1.367 € 8.313
Vermogensrendementsheffing 30% * (€ 1.367 + € 8.313) = € 2.904

Samen betalen Esmee en Paul over 2017 5.808 euro vermogensbelasting (2x € 2.904) . Dat is € 155 meer dan op basis van het huidige regime.

Geplaatst door Ostrica

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s